Historie

copyright Frank Nilsen


Suter 1,3 kg

Ikke den største suteren, men ganske gjennomsnittlig størrelse her i Aust-Agder. Fikk en god kamp og gleden med fisketuren startet med denne

Historie


Suteren er en fisk som ikke hører naturlig til i norsk fauna, så derfor står den på den norske svartelisten, den ble brakt her av nederlandske og tyske gruvearbeidere på midten av 1800 tallet. Den ble først satt ut i Solborgvannet i Arendal, dermed har den til dels naturlig og til dels med hjelp av mennesker spredt seg til mange andre vann.


Her i Arendals område så kaller vi fisken for sudre, men for de som ikke fisker mye så vet ikke mange lokale her verken hva sudre eller suter er.


Selv om fisken er svartlistet så blir ikke den sett på som en plage, som for eksempel sørv, ørekyte og lignende fiske typer, dette er pga at det ikke er påvist pr idag at denne ødelegger for andre fiskeslag, i tillegg blir den sett som en verdig fisk på stanga. Mitt eget inntrykk er at denne fisken ikke tar noe videre av andre arters levebrød. Den finner maten ved å rote rundt på bunnen, dermed så er det abbor som får normalt mest konkurranse, men her i området så er det mer et problem med mye små abbor i området, så om det hadde blitt noe tynnere med abbor så er bare positivt i mine øyne da jeg ofte får større abbor i vann med Suter.


Suteren lever hovedsaklig av snegler, mygglarver, plantedeler og lignende. Den trives best der bunnen er dekket med organisk materiale, gjerne tett vegetasjon. Den kan fiskes med med mange typer agn men vil komme tilbake til det under fiskemetoder. Fisken er mest aktiv om kvelden, natten og tidlig på morgenen.


Størrelsen sies at den kan bli opptil 8 kg, i Norge er rekorden pr nå på 3.96kg (tatt i Østeråa i Telemark av Flemming Fredriksen,09.06.2011 ). Her i Aust-Agder så er størrelsene 1kg til 1,5kg mest vanlig, men finnes nok større i enkelte vann. Det mest kjente stedet som normalt gir god mulighet for 2kg pluss er i Telemark.


Ellers så blir fisken sett på som en god matfisk, men i Norge har jeg lest eller hørt om smak av søle, i et annet tilfelle har jeg hørt at det smaker som reke. Jeg tror at det kommer helt an på hvordan suteren tilberedes, det er også mulig å få indrefile av okse til å smake lite, riktig metode må til. Noen sier at suteren må svømme i et kar med rent vann en stund for å få rent vann gjennom systemet, spesielt hvis det er et stille stående vann og vannet er grumsete/brunt. Det andre jeg har lest om er at blodet må tapes ut så fort som mulig for å unngå misfarging av kjøttet og redusert smak, jeg skal en dag forsøke meg på å spise en, men ikke uten å ha skaffet en oppskrift og fremgangsmåte jeg har tro på.


Fisken er bronsefarget, men kan ha mer gullskjær med grønt i seg også, kommer an på vannet den er i. Selve skinnet er veldig tykt og fast, har tidligere blitt brukt til å lage skoa av. I tillegg så har fisken veldig små skjell dekt med en hinne av slim som kan sammenlignes litt som slimet på en ål. I gamle dager så ble dette slimet brukt som medisin mot feber, gulsott og sikkert andre sykdommer, dette var spesielt i England og gikk ofte under navnet "doctor fish".


Fisken formerer seg når de er 2-3 år gamle,den "leker" i flere perioder i juni-july, litt etter hvor tidlig varmen har slått inn, en hunn kan produsere opptil 600 000 grønne egg, de legges ofte i planter og klekker etter en ukes tid. De vokser seg normalt til 8cm etter 1 år, 15cm etter 2år, 21,5cm etter 3år, 27cm etter 4år. De når normalt 1 kg etter 5-6år. Men varierer nok endel etter forholdene (mat mengde, næringstoffer ol). Normalt så blir suter ca 10 år.


Opplysninger er hentet fra endel ulike kilder, blant annet fra http://no.wikipedia.org/wiki/Suter


Endel informasjon er hentet fra Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Suter)